DEVA' dan Tarım Politikası için eylem planı

Ardahan DEVA Partisi İl Başkanı Yılmaz, Partisinin Tarım Politikası ile ilgili eylem planını açıkladı.

DEVA' dan Tarım Politikası için eylem planı
16 Kasım 2022 - 16:56 - Güncelleme: 16 Kasım 2022 - 17:11
Ülkenin en büyük sorunlarından biri haline gelen ve Ekonomimizi büyük bir etkisi olan Tarım için DEVA Partisi büyük bir eylem projesi hazırladı. Çiftçinin DEVA'sı kapsamında büyük bir eylem planları olduğunu belirten Ardahan DEVA Partisi İl Başkanı Yılmaz, sosyal medya hesabında partisinin hazırlamış oluduğu eylem planını paylaştı.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık sektörü, insanların sağlıklı beslenmesi ve gıdaya erişiminin sürekli sağlanması açısından günümüzde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler için tarım sektörü ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sağlamakta, ciddi istihdam yaratmaktadır. Ayrıca, sanayi sektörüne de hammadde girdisi sağlamakta ve ülkelere ihracat yoluyla önemli gelir kaynağı olmaktadır. Gıda ihtiyacının nüfusa bağlı olarak her geçen gün artması, ancak dünyada toprak ve su başta olmak üzere kaynakların sınırlı olması, tarım sektörünü daha da stratejik bir hale getirmiştir.

Dünya nüfusunun 2030 da 8,5 milyar , 2050 de ise 9,7 milyara çıkması beklenmektedir. Bu nüfusu beslemek için 2050 yılına kadar üretimde yüzde 70’lik bir gıda artışı gerekiyor. Dünyada küresel ısınmanın yarattığı kuraklık, su kaynaklarının yetersizliği ve artan dünya nüfusu sebebiyle yaklaşık 850 milyon insan açlık sorunu yaşamaktadır. Pandemi süreci ile birlikte sektör çok daha stratejik hale gelmiş , ülkeler ihracatta kısıtlama ve ilave vergiler getirmek suretiyle kendi vatandaşlarının gıda ihtiyacını önceliklendirmiş ve ihtiyaç fazlası ürünleri dahi stoklama yoluna gitmiştir. Gıda fiyatları tüm dünyada hızla yükselmeye başlamıştır.

Bu durum aslında ülkeler için tarımda kendi kendine yeterli olabilmenin önemini bir kez daha ortaya çıkartmış ve içeride üretimi sürdürülebilir kılmak adına üretim odaklı politikalar ve desteklemeler devreye sokulmuştur. Verimli topraklarımızla su kaynaklarımızla örnek bir tarım ülkesi olma şansımız varken tarım arazilerimizin ve su kaynaklarımızın plansızlık sonucu verimsiz kullanımı en önemli tehditlerin başında gelmektedir.

İktidarın politika, program ve bütçe ödeneklerinde tarım sektörü giderek ihmal edilmektedir. Üreticinin gereken destekleri alamadığı, üretiminin plansız kaldığı, kaynakların verimsiz kullanıldığı, teknoloji ve yeniliklerden uzak çağdışı bir tarım anlayışı ile sektörün ve çiftçimizin sorunları her geçen gün artmaktadır.DEVA Partisi olarak; İlkemiz;
• İnsana, toprağa, çevreye saygılı,
• Üretici ve tüketicinin haklarını koruyan,
• Sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi esas alan,
• Veriye ve bilime dayalı,
• Yüksek katma değer üreten,
• Rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmaktır.
Hedefimiz ise;
• Vatandaşlarımızın güvenli, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslendiği,
• Arz talep ve fiyat dengesinin gözetildiği,
• Gıda ve tarım alanında ihracat potansiyelini ciddi ölçüde yükseltmiş,
• Gıda güvenliğini önceleyen,
• Gıda endüstrisinde kullanılan tahıl ve yağlı tohumlar başta olmak üzere kendine yeterli, protein açığını kapatmış,
• Finansal olarak güçlü ve teknoloji ile donatılmış tarımsal işletmeler ile eğitimli çiftçilere sahip bir Türkiye oluşturmaktır.

Çiftçinin 7 DEVA’sı:
1. Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.
2. Çiftçilerin kullandığı mazot ÖTV’sini geri vereceğiz.
3. Çiftçilere kullandığı gübre maliyetinin %50’sini destek olarak geri vereceğiz.
4. Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacak.
5. Elektrik çiftçiye daha ucuz verilecek.
6. Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz.
7. Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacağız.

Çiftçiliği Kalkındırmanın 7 DEVA’sı
1. Tarımda ithalat yerine, içeride üretimi destekleyeceğiz.
2. Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici-sanayici işbirliğini etkin hale getireceğiz.
3. Küçük üreticilerin pazarlama problemlerini çözeceğiz.
4. Tarımda özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz.
5. Başta tohum olmak üzere tarım girdileri ve ürünlerde dışa bağımlılığı azaltacağız.
6. Üreticiler ürününü değerine satacak, emeğinin karşılığını alacak.
7. Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı daha iyi koruyacağız.

Hayvancılığın 10 DEVA’sı
1. Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında ve planlı şekilde yapacağız.
2. Yerli üretimi destekleyerek yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız.
3. Yem bitkilerinin kullanımına %50’ye kadar destek vereceğiz.
4. Hayvancılık sektörünü destekleyeceğiz, mera alanlarını geliştireceğiz.
5. Terkedilen yaylakları yeniden üretime kazandıracağız.
6. Organize Hayvancılık Bölgelerini teşvik ederek, hızla kuracağız.
7. Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz.
8. Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığa özel teşvik ve destek vereceğiz.
9. Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız.
10. Üniversiteler ile iş birliği yaparak yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve üretimini sağlayacağız.

Kuraklığın ve Sulamanın 4 DEVA’sı
1. Tarımsal sulama yatırımlarını tamamlayacağız.
2. Kapalı devre, yağmurlama ve damlama sulamayı hızla yaygınlaştıracağız.
3. Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz.
4. Sulu tarım yapan çiftçinin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 kat artıracağız.

Tarımda Dönüşümün 11 DEVA’sı
1. Tarım Bakanlığı’nı tarım sektörünün gelişmesine köstek değil destek olan, öncülük eden bir kurum haline getireceğiz.
2. Her köye Ziraat Danışmanı / Veteriner Hekim Projesini hayata geçireceğiz.
3. Tarım ve tarımsal sanayiye dayalı organize sanayi bölgelerini hızla yaygınlaştıracağız.
4. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarını yaygınlaştıracağız.
5. Depo kurulumunu tüm bölgelerde destekleme kapsamına alacağız.
6. Havza bazlı tarımsal üretimi destekleyeceğiz.
7. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlayacağız.
8. Üretim planlaması yaparak, ürünleri tarlada çürümeye bırakmayacağız.
9. İyi tarım ve organik tarım uygulamalarını hızla yaygınlaştıracağız.
10. Mevsimlik geçici tarım işçilerinin başta ulaşım, sağlık ve çocuklarının eğitimi olmak üzere sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştireceğiz.
11. Örgütlü üretimi destekleyerek rekabet gücünü artıracağız.
Tarımda Finansmanın 4 DEVA’sı
1. Ziraat Bankası, tekrar çiftçinin bankası olacak.
2. Çiftçilerin teminat problemlerini çözeceğiz.
3. Tarımsal krediler gerçek çiftçilere verilecek.
4. Kredilerin geri ödenme zamanı ve süresini ürün hasat süresi ve dönemine göre Belirleyeceğiz

Tarımda İstihdamın 4 DEVA’sı
1. Tarımda üretimi destekleyerek en az 1 milyon yeni istihdam sağlayacağız.
2. Yeni Tarım Meslek Liseleri açacağız ve bu liseleri aynı zamanda Çiftçi Eğitim Merkezi yapacağız.
3. Kadın çiftçileri köyüne, toprağına ve ailesine sahip çıkması için özel olarak destekleyeceğiz.
4. Genç çiftçi projemizi hızla hayata geçireceğiz.

Tarımda Atılımın 9 DEVA’sı
1. Tarımda güncellenebilir veri tabanı oluşturacağız.
2. Tarım işletmeleri için kayıt sistemi oluşturacağız.
3. Başta kuraklık, çölleşme ve erozyon olmak üzere her türlü doğal afetle mücadeleedeceğiz.
4. Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlayacağız.
5. Tarımsal alanların azalmasını engelleyeceğiz.
6. Üretim dışı kalan parselleri üretime kazandıracağız.
7. Yerinde üretim ve şehir tarımını teşvik edeceğiz.
8. Doğa dostu tarımı destekleyeceğiz.
9. Türkiye’ye ait doğal çeşitleri ve kaynakları koruyacak ve tanıtımını yaparak ekonomiye kazandıracağız.

Tarımda Teknolojinin 6 DEVA’sı
1. Tarımsal sanayinin gelişmesine öncelik vereceğiz.
2. Ürünlere katma değer kazandıracak markalaştırma çalışmalarına hız vereceğiz.
3. Tarımda modern ve teknolojik yatırımları destekleyeceğiz.
4. Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını teşvik edeceğiz.
5. Tarım sektöründe robotik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik edeceğiz.
6. Yüksek Teknoloji Seracılığı jeotermal enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde özel olarak destekleyeceğiz

YORUMLAR

  • 0 Yorum